How To Renew CIDB Green Card Online

How To Renew CIDB Green Card Online

CIDB Green Card Front

How to Renew CIDB Green Card

Introduction

Effective on 1st June 2015, it is mandatory to all workers and contractors that involved in construction need to register with CIDB as Construction Personnel by having a CIDB green card . If you already have a green card but it has expired, you need to renew your CIDB green card if an accident occur at the construction site while working, you are eligible to receive coverage under the CIDB Group Construction Personnel Takaful Plan. Here’s a few step for local and foreigner worker with iBINA.

Step 1: Link to iBINA to renew.

Go to iBINA website and then click at “Pembaharuan Kad Hijau / Personel Binaan CIDB” and “Mohon Sekarang

"How

Step 2: Choose type of option.

You will be redirect to this page. If you are local workers, click at the “Pekerja Tempatan” button and if you are foreign worker please click at “Pekerja Asing“.

option renew CIDB Green Card

Step 3: Fill in the form.

Next, you need to fill in the details of green card CIDB holder and the beneficiary. Please be make sure that all the details are correct before proceed to the payment.

Renew CIDB

Step 4: Made payment using online banking.

Before proceed to made payment click at the “I agree with the terms & conditions”

SETUJU RENEW

Step 5: Choose type of payment.

You can choose either you want to pay using Online banking or Credit/Debit Card. Then, fill up your details and click “Proceed

TP RENEW CIDB

Step 5: Received temporary pass.

After payment was made, you will received transaction receipt through email. The temporary pass will be emailed to you within 24hours and the green card CIDB will be posted to your address in 14-21 of working days.

Pass sementara

Conclusion

Just with 5 steps you now can renew your green card CIDB (kad hijau). Don’t forget to click iBINA and fill in the application form to renew your CIDB green card. Our iBINA team will process your application within 24hours.

CIDB Malaysia , Siapa Sebenarnya?

CIDB Malaysia , Siapa Sebenarnya?

CIDB Malaysia

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) atau lebih dikenali sebagai CIDB Malaysia merupakan satu badan kerajaan yang ditubuhkan di bawah Kementerian Kerja Raya Malaysia. Ia bertanggungjawab dalam mengawal selia, membangun dan memudahkan industri pembinaan menuju ke arah mencapai daya saing global. Selari dengan visi CIDB iaitu memastikan pembinaan yang berkualiti tinggi melalui penggunaan bahan-bahan binaan dan produk yang berkualiti.

Objektif CIDB Malaysia

Objektif CIDB adalah untuk membina kapasiti dan kapabiliti industri pembinaan melalui peningkatan kualiti dan produktivit. Perkara ini boleh dicapai dengan memberi penekanan kepada profesionalisme, inovasi dan pengetahuan ke arah kehidupan yang berkualiti.

Fungsi CIDB

Antara tugas utama CIDB adalah mendaftar dan mengakreditasi mana-mana kontraktor yang terlibat dengan pembinaan di Malaysia dengan syarat-syarat tertentu, pembaharuan lesen CIDB dan juga memperakukan mana-mana individu yang berdaftar yang terlibat dengan pembinaan melalui pendaftaran personel binaan (kad hijau). Terdapat fungsi-fungsi lain antaranya ialah memajukan dan menggalakkan jaminan kualiti dalam industri binaan di Malaysia. CIDB juga memberi khidmat nasihat kepada semua pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan dengan bahan dan produk pembinaan.

CIDB Malaysia juga berfungsi untuk menguruskan apa-apa aduan atau laporan yang dibuat berkenaan dengan apa-apa kegagalan kerja pembinaan atau kerja pembinaan yang telah siap. Sama ada, keselamatan awam dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menanganinya.

Fokus CIDB adalah pada pertumbuhan yang mampan, kapasiti dan pemerkasaan, penambahbaikan prestasi industri dan amalan terbaik. Selain itu fokus kepada perubahan industri disokong oleh amalan perolehan yang konsisten dan beretika. Selain itu, fokusnya adalah untuk meningkatkan nilai kepada pelanggan dan masyarakat.

Rumusan

Sebagai kesimpulannya, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) merupakan satu entiti yang memainkan peranan besar dalam industri binaan Malaysia. Semua syarikat atau individu yang terlibat dengan projek binaan perlulah berdaftar terlebih dahulu dengan CIDB Malaysia supaya tuntutan dapat dibuat sekiranya berlaku apa-apa kemalangan semasa menjalankan kerja-kerja mahir di Malaysia. Oleh itu, jika anda majikan atau pekerja yang ditugaskan dalam hal keselamatan dan pentadbiran, pastikan semua pekerja telah mempunyai Kad Hijau serta jika perlu diakreditasikan. Jangan bertangguh-tangguh lagi kerana penguatkuasaan kini giat dijalankan. Sekiranya kad hijau dan lesen kontraktor CIDB anda telah tamat tempoh renew sekarang di https://ibina.com.my/

CIDB Green Card Atau Kad Hijau CIDB

CIDB Green Card Atau Kad Hijau CIDB

Jom kenali apa itu CIDB green card atau kad hijau CIDB . Kad hijau CIDB merupakan akuan berdaftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) kepada personel binaan yang terlibat dengan kerja-kerja binaan dan telah menjalani Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan (SICW) di pusat latihan seperti Akademi Binaan Malaysia (ABM) atau dengan pusat latihan yang telah diakredit oleh CIDB. Berikut adalah contoh kad hijau CIDB :

CIDB GREEN CARD
CONTOH CIDB GREEN CARD

APA ITU KAD HIJAU

CIDB Malaysia telah memperkenalkan kad hijau CIDB yang baru yang telah dinaik taraf seiring dengan kemajuan teknologi. Kad Pintar ini iaitu EMV Green Card CIDB programme yang telah direkabentuk untuk meningkatkan lagi ciri-ciri keselamatan serta kad pintar ini mempunyai cip seakan-akan seperti kad bank di mana ianya bercirikan transaksi perdagangan dan telah berkuatkuasa bermula 15 Oktober 2019. Selain dari itu, mana-mana personel binaan yang melaksanakan tugas-tugas penyeliaan di tapak bina atau kerja-kerja mahir wajib untuk diakredit dan diperakukan seperti yang dinyatakan dan disenaraikan di dalam dalam Jadual Ketiga Akta 520, seksyen 33A.

Kepada semua pemegang Kad Hijau CIDB (green card) anda perlu tahu perkara ini kerana ini sangat penting. Sila ambil perhatian! Sekiranya terjadi kemalangan yang tidak diingini semasa anda sedang menjalankan kerja-kerja binaan yang menyebabkan kecacatan atau kematian, anda layak menerima perlindungan di bawah Pelan Takaful Personel Binaan Berkelompok CIDB. Anda akan menerima manfaat dari kad hijau cidb (green card) sehingga RM21,000. Ramai orang tidak tahu perkara ini. Namun begitu, ada beberapa syarat-syarat tuntutan antaranya ialah:

  1. Tuntutan mestilah dibuat selewat-lewatnya 60 hari dari tarikh kejadian.
  2. Pemilik yang sah menggunakan borang UPPT-1 dengan lengkap
  3. Kejadian berlaku semasa kad hijau CIDB (green card) masih sah laku dan umur mestilah kurang dari 70 tahun.
  4. Kejadian yang berlaku bukan akibat dari pemilik kad hijau telah melanggar mana-mana peruntukan perundangan negara atau mana-mana negara.

Namun begitu, sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan ke atas personel binaan tersebut, pewaris layak menerima manfaat sebanyak RM21,000 dan RM500. Jadi amatlah penting memastikan kad hijau CIDB anda masih aktif supaya apabila berlaku kejadian yang tidak diingini anda dapat menuntu hak anda

RUMUSAN

Kesimpulannya, mana-mana individu yang terlibat dengan kerja-kerja binaan dan dalam industri Gas & Minyak perlu memastikan Kad Hijau CIDB (green card) anda masih aktif. Sekiranya kad hijau cidb anda telah tamat tempoh, pihak iBINA boleh bantu anda untuk renew kad hijau CIDB. Hanya dengan mengisi borang permohonan, permohonan anda akan diproses oleh pihak iBINA.

Sekian, terima kasih

× Boleh kami bantu anda?